Zadovoljstvo korisnika zasnovano na povjerenju i sveobuhvatnoj kvalitetnoj ljekarničkoj skrbi. Izgrađen kolektiv kao skladan tim te partnerski odnosi sa suradnicima i dobavljačima.
Unaprjeđenje zdravlja, promocija zdravih stilova života, stalna briga za odgovorno liječenje i sigurnu uporabu lijekova, dodataka prehrani i biljnih lijekova.
Provođenje načela društveno odgovornog poslovanja prema pacijentima i korisnicima usluga, kao i prema zaposlenicima, suradnicima, partnerima i okolišu.
Košarica