Dobro došli na internet stranice Ljekarne Plantak!

Misija

Zadovoljstvo korisnika zasnovano na povjerenju i sveobuhvatnoj kvalitetnoj ljekarničkoj skrbi. Izgrađen kolektiv kao skladan tim te partnerski odnosi sa suradnicima i dobavljačima.

Unaprjeđenje zdravlja, promocija zdravih stilova života, stalna briga za odgovorno liječenje i sigurnu uporabu lijekova, dodataka prehrani i biljnih lijekova.

Provođenje načela društveno odgovornog poslovanja prema pacijentima i korisnicima usluga, kao i prema zaposlenicima, suradnicima, partnerima i okolišu.